Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

RODO

Wyświetl stronę główną » Rodo » RODO

RODO 

Straż Miejska w Skierniewicach   informuje, że  Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska w Skierniewicach  reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Skierniewicach  z siedzibą przy ul. Senatorskiej  10 , 96-100 Skierniewice .

 

Z  Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie, kierując korespondencje na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres email komendant.sm@um.skierniewice.pl
  • telefonicznie – (46)  833 -37 -79 .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Piotr Kowalski .

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email p.kowalski@skierniewice.pl  lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

Powyższa informacja ma charakter ogólny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego wynikającego:

z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-31 13:30

Dodanie artykułu - Artur Kurzec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Straż Miejska Skierniewice
ul. Senatorska 10
96-100 Skierniewice
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.