Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

MONITORING

Wyświetl stronę główną » Monitoring » MONITORING

Podtytuł: REJESTRACJA ZDARZEŃ

 

                                                               MONITORING

Obsługa monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 10 . Na chwilę obecną obraz ze zdarzeń rejestrowany jest przy pomocy 119  kamer przy obsłudze pracują operatorzy na trzy zmiany.

Zarejestrowany obraz zdarzeń, niezawierający  dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się  przez okres do 30 dni od daty dokonania nagrania a następnie podlega on zniszczeniu.

Monitoring wizyjny miasta stanowi jeden z  podstawowych  elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie działania kamery .  Bardzo często okazuje się cennym źródłem informacji o zdarzeniach wymagających interwencji różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Straż Miejska w Skierniewicach udostępnia  zapisy materiałów  archiwalnych  z monitoringu, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi wykroczeniami ,  przestępstwami  i  tylko na wniosek stosownych dla tych spraw organów, Policji, Prokuratury, Sądu, itp.

Straż Miejska w Skierniewicach nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek osób prywatnych, podmiotów prowadzących postępowania w sprawie o odszkodowanie.

Podstawowe cele monitoring

  • ochrona porządku publicznego
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
  • przeciwdziałanie aktom wandalizmu aktom chuligaństw niszczeniu mienia
  • zmniejszenie przestępczości
  • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom
  • zbierane  materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń
  • awarii infrastruktury, oznakowania dróg, zdarzeń w ruchu drogowym.
  • zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-12 12:17

Dodanie artykułu - Artur Kurzec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Straż Miejska Skierniewice
ul. Senatorska 10
96-100 Skierniewice
woj. łódzkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.